ІІ съезд СПБ: полный текст доклада Николая Чергинца

Паважаныя дэлегаты і госці з’езда!

Мінулыя пяць гадоў дыктавалі нашаму Саюзу неабходнасць прайсці немалы шлях: ад працэсу заснавання, стварэння прававой асновы для нашай дзейнасці, падрыхтоўкі дакументацыі, стварэння ўмоў – набыццё памяшканняў, аргтэхнікі, − да пашырэння радоў Саюза пісьменнікаў, адстойвання свайго права на існаванне як творчай грамадскай арганізацыі з выхадам на магчымасць выдаваць кнігі не толькі ў дзяржаўных, але і ў прыватных выдавецтвах нашай краіны і за межамі яе. Так, мы яшчэ не здолелі дасягнуць усіх пастаўленых мэтаў. Будзем праўдзівымі, былі ў нас і памылкі, і недарэчнасці. Не ва ўсіх ўстановах, не заўсёды мы мелі падтрымку, не заўсёды былі пачутыя нашы прапановы і просьбы. Але сёння, праз пяць гадоў з часу правядзення першага з’езду мы ўпэўнена заяўляем: Саюз пісьменнікаў Беларусі зацвердзіўся ў культурным жыцці краіны! Ён зрабіўся магутным літаратурным Цэнтрам, які здольны служыць народу, падтрымліваць дзяржаву. Кіруючыся лініі Прэзідэнта краіны Аляксандра Рыгоравіча Лукашэнкі, мы змаглі ўнесці свой важкі ўклад ва ўмацаванне духоўнасці, маральнасці, адраджэння высокіх пачуццяў, патрыятызму, любові да Бацькаўшчыны, да нашага народу. Вядома ж, мы гатовыя зрабіць усё, каб наша літаратура, як частка нацыянальнай культуры, і надалей развівалася паспяхова!

Усяго пяць гадоў таму, у гэтай жа зале Белдзяржфілармоніі, мы рабілі першую справаздачу аб зробленым за адзін год з пары Устаноўчага сходу. Тады, памятаеце, 125 нашых пісьменнікаў, якія не захацелі мірыцца з тым, што Саюз беларускіх пісьменнікаў, а дакладней — кіруючая вярхушка яго, якая цалкам забылася пра клопат аб літаратуры, ператварылі раней аўтарытэтную творчую арганізацыю у апазіцыйную да народа і краіны мітынгуючую групоўку.

Мы не прынялі такога перараджэння, намі кіравала імкненне зноў убачыць пісьменніцкі Саюз такім, якім яго заснавалі нашы вялікія папярэднікі. Нягледзячы на злосныя выпады, інсінуацыі, мы тады здолелі стварыць за год — і гэта цяпер выразна бачна — жыццяздольную арганізацыю. Мы вярнулі нашаму творчаму аб’яднанню ранейшую назву — Саюз пісьменнікаў Беларусі. Менавіта так назвалі ў далёкім 1934 годзе пісьменніцкае згуртаванне Янка Купала і Якуб Колас.

Паважаныя сябры! Мы з вамі, вядома ж, не павінны забываць нашых сяброў-паплечнікаў, з кім разам стваралі і ўмацоўвалі наш творчы саюз.

Давайце успомнім тых, хто не дажыў да сённяшняга дня. Успомнім паіменна:

1. Барошчыка Віктара Іванавіча

2. Гукава Леаніда Кірылавіча

3. Гусева Юрыя Аляксандравіча

4. Жычку Фёдара Дзмітрыевіча

5. Жука Анатоля Аляксандравіча

6. Журбіна Ігара Віктаравіча

7. Зубрыцкага Эдуарда Іосіфавіча

8. Кантылёва Яўгена Якаўлевіча

9. Конышева Фёдара Васільевіча

10. Кузьмічова Анатоля Пятровіча

11. Кукіну Ніну Іванаўну

12. Маеўскую Ніну Васільеўну

13. Мазура Аляксандра Уладзіміравіча

14. Малаша Юрыя Леанідавіча

15. Марука Уладзіміра Антонавіча

16. Матусевіча Леаніда Анатольевіча

17. Міклашэўскага Яўгена Васільевіча

18. Міхайлава Альберта Аляксеевіча

19. Маісеева Анатоля Фёдаравіча

20. Маскаленку Валерыя Сцяпанавіча

21. Мысліцкага Фелікса Эдуардавіча

22. Мяснікова Анатоля Фёдаравіча

23. Новіка Аляксандра Аляксеевіча

24. Панамарова Валянціна Георгіевіча

25. Прыступу Наталлю Уладзіміраўну

26. Пяхоту Алену Ануфрыеўну

27. Сачанка Святлану Барысаўну

28. Сенюкова Генадзя Палікарпавіча

29. Сяргейчыка Івана Лук’янавіча

30. Сітова Уладзіміра Анісімавіча

31. Сакалоўскага Рыгора Васільевіча

32. Саладоўнікава Станіслава Васільевіча

33. Спрынчана Браніслава Пятровіча

34. Токарава Міхаіла Дзмітрыевіча

35. Трасцянскага Віктара Сцяпанавіча

36. Хамутоўскага Уладзіміра Пятровіча

37. Чадовіча Мікалая Трафімавіча

38. Якутава Уладзіміра Дзмітрыевіча

Прашу ушанаваць нашых сяброў хвілінай маўчання… Прашу сядаць!..

Уважаемые участники съезда!

За последние пять лет при всём самом критическом отношении нам удалось решить немало вопросов по укреплению нашего Союза, как организационно, так и творчески. Стало чётко и целенаправленно работать наше общественное объединение. Причем эта работа проводится как в центре, так и на местах.

Согласитесь, что в прежнем Союзе роль областных организаций была незначительна и малозаметна. Вся работа сосредотачивалась в Минске, где проживала основная масса литераторов. Теперь же голос областных организаций более весомый, ощутимее стало их влияние на молодых людей, у кого есть тяга к литературному творчеству. Увеличились издательские возможности. Книги членов Союза писателей Беларуси выходили не только в государственных и негосударственных издательствах столицы, но и в регионах. Так, гомельское областное отделение СПБ издаёт книги земляков в серии «Літаратурная Гомельшчына». На местах регулярно выходят литературные альманахи. В Могилёве – «Прыдняпроўе», в Витебске – «Дзвіна», в Гродно – «На Нёманскай хвалі», в Гомеле – «Літаратурная Гомельшчына», литературный сборник «Днепровские мотивы» и коллективная книга поэтов Мозырщины. Подобную серию начали издавать в Минском городском отделении. Конечно же, без поддержки местных органов власти было бы весьма проблематично осуществить подобные проекты.

Будет уместно заметить, что вся работа Союза писателей Беларуси ведётся в тесном контакте, в заинтересованном сотрудничестве с местными органами власти. И здесь, в центре, и на местах, мы чувствуем ощутимую поддержку во многих наших начинаниях.

Сегодня мы не можем не высказать слова благодарности Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко, который всегда нас поддерживал, чутко реагировал на все наши предложения и просьбы. В последние год-два Администрация главы государства, в первую очередь руководители, особенно эффективно помогали нам. Уже тот факт, что Союз писателей Беларуси, а точнее штаб нашей организации, расположен в Доме литератора, и площади, которые он занимает, постепенно расширяются, говорят о многом.

Мы с удовольствием начали обустраивать наш Дом литератора. В фойе на втором этаже сделали своеобразный музей-выставку изданий, а так же подарков-сувениров от зарубежных писательских Союзов, приветственных адресов от руководителей государств, видных общественных и государственных деятелей, столпов литературы. За эти годы мы завершили оформление Мемориального зала, где вывешено более 200-х портретов писателей-фронтовиков. Здесь же, рядом со знаменем Республики Беларусь, — флаг нашей организации. В Мемориальном зале проходят многие мероприятия патриотической направленности, в том числе «уроки мужества» для минских школьников.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что все эти годы нами руководило одно стремление — работать на пользу Беларуси, белорусского народа.

Мы с удовольствием отмечаем, что Союз писателей Беларуси принял действенное участие во многих государственных и общественно-культурных мероприятиях страны. Писатели избирались делегатами II и III Всебелорусских народных собраний, участвовали в организации выборов Президента Республики Беларусь, открыто высказывали свою поддержку государственной политике. Представитель нашего Союза был доверенным лицом действующего Президента. Писатели входили в число наблюдателей за выборами. В важные периоды общегосударственной политической жизни многие литераторы выступали в периодической печати, на радио, телевидении, часто встречались с населением городов и сел.

В 2009 году под патронажем Президента Республики Беларусь по инициативе Белорусской Православной церкви и Союза писателей был создан Совет по нравственности, в который наряду с известнейшими людьми Беларуси, а так же руководителями конфессий, деятелями науки, искусства, вошли также писатели. И это закономерно, тем более что Совет принимает рекомендательные решения по важнейшим вопросам духовной жизни страны.

Заметна роль писателей в проведении традиционных республиканских праздников посвященных Янке Купале в д. Вязынка Молодечненского района, Якубу Коласу в Колосовском мемориальном заказнике Столбцовского района, Максиму Богдановичу в деревне Ракутёвщина Молодечненского района, Адаму Мицкевичу в Барановичском районе, Владимиру Короткевичу в городе Орша. Всегда представительна делегация писателей на ежегодном празднике Дня белорусской письменности. Каждый год по всей Беларуси писатели организовывают встречи с читателями во Всемирный День поэзии. В городе Бресте проводятся фестивали русской поэзии с участием литераторов России, Беларуси, других стран. Победителям Республиканской олимпиады по белорусскому языку и литературе среди школьников, финал которой проходил в 2011 году в городе Дзержинске Минской области, были вручены награды нашего Союза.

Поддерживались тесные творческие связи со всеми литературными музеями страны, с библиотеками, воинскими частями и учебными заведениями республики.

Писателями Союза за пять лет проведено более 26 000 выступлений. Однако следует заметить, что в будущей работе необходимо значительно больше проводить таких встреч в детских дошкольных учреждениях и, особенно, в среде рабочей молодёжи.

С целью пропаганды белорусской литературы наши писатели совместно с артистами участвовали в праздниках хлеборобов «Зажинки», «Дожинки». Особенно полезно такое участие для писате-лей, которые живут в глубинке. Представители отделений в регионах традиционно участвовали в чествовании матерей.

Закономерно, что творческим и организационным центром в нашей работе остаётся столица. Минское городское отделение Союза писателей (руководитель Михаил Поздняков) объединяет 269 человек. А это уже Республиканский масштаб. Многие писатели из Минского областного отделения так же проживают в столице. Неслучайно здесь проводятся важнейшие культурные мероприятия, издаётся основная часть литературы.

В отчётный период хорошо работала Минская областная организация. Её руководитель, недавно ушедший от нас прекрасный поэт Григорий Соколовский, свою деятельность часто осуществлял совместно с областной организацией общества «Знание» и другими творческими организациями. В ознаменование 65-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 65-летия Великой Победы отделение провело совместную с этим обществом патриотическую акцию под названием «Салют тебе, великая Победа!». Началось мероприятие в Мяделе, в крае партизанской славы, где 5 уроженцев были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. От Мяделя маршрут пролёг через Заславль, Несвиж, Копыль… В акции, кроме организаторов, приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, студенты, школьники. Событие получило достойное освещение в газетах и на радио.

В последние месяцы мне удалось побывать на совещаниях в Гродненском и Гомельском областных отделениях. Откровенно скажу, меня порадовала спокойная, деловая атмосфера в этих коллективах. Чувствуется дух взаимопонимания, заинтересованность общим делом, нестандартные подходы в организации творческой работы.

Заслуживает похвалы литературное сотрудничество гомельчан (председатель Владимир Гаврилович) с литераторами Брянщины, Смоленщины, писателями Черниговской области. Гродненские писатели (председатель Людмила Кебич) установили тесную творческую связь с литераторами Белостоцкого воеводства Польши.

На счету этих отделений немало хороших книг, различных заметных мероприятий.

Довольно активно налажена работа в Витебском отделении (председатель Тамара Гусаченко).

Заметно улучшилась работа Брестского отделения (председатель Анатолий Крейдич). Активность, деловитость и заинтересованность председателя мы почувствовали, когда проводили ряд мероприятий в Брестской области.

Следует поблагодарить Могилёвский облисполком за помощь областной писательской организации, которая, как мы надеемся, сможет добиться более весомых результатов.

Конечно, повторюсь, в работе каждого областного и городского отделений крайне важно, чтобы в коллективе было взаимопонимание, а главное — стремление каждого литератора конкретным делом внести посильную лепту в создание благоприятной атмосферы, а не ожидать, что всё сделает только руководитель.

Уважаемые товарищи! Естественно, самый важный показатель нашей работы — наши книги, их высокое литературное качество.

С начала 2007 по сентябрь 2011 года членами Союза писате-лей Беларуси в издательствах различной формы собственности издано более тысячи двухсот (1200) книг поэзии, прозы, детской литературы, критики и литературоведения, документалистики.

Книг, как видите, вышло много. Естественно, не вся эта литература претендуют на самую высокую оценку, стать шедеврами в национальном книгоиздании. Но, согласитесь, у любых книг есть читатель. Как сказал Вольтер: «Хороши все жанры кроме скучного».

Среди наиболее значимых произведений последних лет — книги прозы Василя Ткачёва, Алеся Савицкого, Виктора Правдина, Владимира Гниломёдова, Анатоля Козлова, Владимира Федосеенко, Александра Соколова, Николая Ильинского, Алеся Мартиновича, Олега Ждана и многих других.

Прошедшие годы стали плодотворными и в жанре поэзии. В 2008 году Михаил Башлаков удостоен государственной премии за книги «Нетры» и «Полынь. Чернобыль». Поэтический двухтомник «Спас» наше известной поэтессы из г.Витебска Тамары Красновой-Гусаченко отмечен золотой медалью и Всероссийской литературной премией имени Фёдора Тютчева. Хорошие отзывы получили книга стихов известного поэта, воина-интернационалиста Григория Соколовского, поэтические сборники Алеся Жигунова, Олега Салтука, Казимира Камейши, Владимира Коризно, Виктора Гордея, Миколы Метлицкого, Валентины Поликаниной, Юрия Сапожкова, Людмилы Кебич, Валентина Лукши, Андрея Скоринкина, Наума Гальперовича, Татьяны Лейко, Елены Пехота и многих других. Активно работали в жанре перевода Иван Чарота, Валерий Гришковец, Андрей Тявловский, Владимир Скоринкин в драматургии − Елена Попова, Елена Минчукова, Наталья Пустильник. Мы можем гордится тем, что, в отличие от прошлых лет, произведения многих наших писателей переведены на многие языки мира: английский, сербский, болгарский, турецкий, японский и т. д.

Публицистику образно называют «чёрным хлебом» литературы. Именно по качеству «выпечки» сегодняшних очеркистов, эссеистов, их книг, в которых отражается жизнь народа, наши потомки будут судить о нас самих, о нашем непростом времени. Они, словно в волшебном зеркале, должны увидеть, чем мы жили, что волновало нас — рабочих, селян, интеллигенцию. Главное, чтобы это зеркало не было кривым, не искажало действительность, непредвзято отражало правду жизни. История — это то, на чем стоит государство. Кто искажает историю, тот уничтожает государство.

К сожалению, многие нынешние публицисты уходят от актуальных тем, сложных вопросов действительности, а некоторые переключились на текстовки для всевозможных альбомов, на которых можно просто заработать.

И все же среди писателей нашего Союза есть литераторы, для которых публицистика стала делом жизни. Недавно в Ганцевичах первую премию «Золотой Купидон» получил Владимир Саулич из Глубокого за книгу «Антэі Прыдзвіння» — очерки о жизни села, о земледельцах, руководителях хозяйств Витебщины.

Вызвали интерес документальные публикации Василия Ширко, Владимира Липского, Виктора Гардея, Нины Чайки, Вадима Гигина, Виктора Ковалёва, Михаила Шиманского.

Президент страны Александр Лукашенко не однажды (в том числе и недавно) поднимал вопрос о проблемах профтехобразования. Наша Беларусь одна из немногих стран СНГ, где удалось сохранить и улучшить качество обучения в ПТУ. В журнале «Мала-досць» (совместный проект журнала с Министерством образования) под рубрикой «Моя профессия» печатаются содержательные материалы Ирины Климкович на тему профтехобразования.

Известно, чтобы написать хороший литературный очерк, тем более, документальную повесть, надо вжиться в судьбу героев, а для этого не однажды встретиться с ними, да вот не всегда есть, у наших литераторов такая возможность: не хватает денег на командировки, отпускается редакциями мало времени на сбор материалов. Но в хороших материалах нуждается народ. И этим все сказано.

Как не отметить, скажем, титаническое и высокое по духу творчество Анатолия Сульянова? Его книги – это пример мужества, отваги и патриотизма молодым гражданам нашей страны.

Наше объединение имеет в своих рядах прекрасных творцов слова, а таких у нас большинство, но есть и такие, которые в силу своих амбиций, болезненного восприятия самого себя пытаются яростно, порой коварно жалить Союз, дескать, а что нам дал этот союз; или же распространяют слухи, что в Союзе «давят», «притесняют» русскоязычных авторов и русский язык, с другой стороны есть и парочка таких, которые в поисках недостатков у Председателя, исподтишка кинут в его адрес словесную гранатку: мол, «што гэта за старшыня, які не размаўляе па-беларуску?» Есть и несколько таких, которые присоединяясь к первым с нескрываемой злобой шепчут: «а што зрабіла Праўленне і старшыня для нашага саюза?». «Вот пусть на съезде отчитаются Председатель и Президиум, что они там сделали?».

Этим скептикам хотелось бы задать вопрос: коллеги, кто из вас помог нам в регистрации Союза, бесплатном изготовлении удостоверений, печатей, фирменных бланков, дипломов, грамот, призов? Кто из вас внёс предложения по организации, проведению и материальному обеспечению многочисленных литературных конкурсов?! Или, скажите, уважаемые скептики, кто из вас приложил хотя бы малейшее усилие для того, чтобы у нас, в знак глубочайшей признательности и памяти, появился мемориальный зал, где с помощью Белорусского национального технического университета (ректор Борис Михайлович Хрусталев) мы разместили более 200 портретов писателей-фронтовиков? Мы благодарны Администрации Президента Республики Беларусь и Министерству культуры за серьёзную помощь, которую оказали они и, конечно же, Академии искусств, по созданию своеобразной художественной Галереи. Мы сделали то, что даже не думали сделать руководители того Союза. Сегодня на стенах актового зала Дома литераторов размещены портреты великих просветителей Беларуси и классиков литературы. Избранные Вами Правление, Президиум смогли установить творческие контакты с издательством «Харвест». Благодаря нам, а так же издательству (один из руководителей которых – Юрий Георгиевич Хацкевич, появился прекрасный проект «Библиотека Союза писателей Беларуси». В рамках этого проекта издаются книги классиков и действующих писателей. Эта серия получила широкое признание в мире. В прошлом, юбилейном году нам удалось издать книги всех наших здравствующих писателей-фронтовиков. Уверенно набирает силу новый проект «Библиотека приключенческой и фантастической литературы». Мы рады, что к нашим проектам в текущем году присоединилось издательство «Четыре четверти». Директор этого издательства Лилиана Анцух, так же как и директор издательства «Харвест», Юрий Георгиевич Хацкевич, присутствуют здесь на съезде. Думаю, мы правильно поступим, если поприветствуем их и поблагодарим за их огромную помощь писателям. А скептикам нашим следует ещё напомнить, что никто из них не помог, чтобы наша организация заимела свой флаг, каждый член СПБ получил значки организации, которые вместе с подарками получили делегаты перед началом работы съезда. Недавно мы смогли утвердить нашу ведомственную общественную награду – медаль «За большой вклад в литературу».

А что касается тех, пусть и отдельных членов нашего Союза, которые пытаются в силу своих амбиций осквернить весь многосотенный творческий коллектив, то хотелось бы им сказать: «Не надо нас толкать к прошлому, когда еще в том Союзе в пылу докладывания, мол я — лучший, а остальные плохие, теряли чувство достоинства, переходили на оскорбления, грязные анонимные доносы, нередко придавая этому политическое продолжение. Вот что писала в газете «Семь дней» в №10 от 7 марта 2002 года молодая девушка Альбина Орлова: «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о политизированных до неприличия писателях, поэтах…» А другой автор с сарказмом вторит Альбине: «Писательская организация — как зверинец, где звери уже грызутся, а клетки завести забыли».

Так что те, кто мечтает возвратить нас вспять, вернуть в прежние времена, когда в писательской среде царили не творчество, а политические споры, сплетни, оговоры, оскорбления и доносы, не удастся. Мы творческий коллектив, члены которого стоят на позиции народа и желают своим творчеством служить интересам общества, поддерживать государственную линию как внутри страны, так и за ее пределами. Как не вспомнить слова одного из вождей прошлого столетия, который сказал: «Чтобы построить мост нужны усилия сотен людей. Чтобы разрушить мост достаточно усилий одного человека».

Вот почему, друзья, я хотел бы обратить Ваше внимание на укрепление душевного единства наших рядов. Примером этому может служить футбольная команда. Там есть и недовольные, и состоявшие в ссоре с товарищем. Но когда команда выходит на поле и кто-то забивает гол, то это воспринимается как общая победа, и автора гола поздравляет вся команда.

Мы рады, что не только государственные, но и, как видите, негосударственные издательства идут нам навстречу. В результате — изданы книги от классиков белорусской литературы Янки Купалы, Якуба Коласа, Петруся Бровки, Ивана Мележа, Максима Танка, Ивана Шамякина, Ивана Чигринова до нынешних, более молодых литераторов. Только издательства «Харвест» и «Четыре четверти» издали более 200 книг наших писателей.

В планах – серийные издания литературы для детей и юношества, произведения молодых авторов.

С 2007 года по инициативе Союза писателей при финансовой поддержке Совета Министров, Министерства информации, Министерства образования и Министерства культуры проводится Республиканский конкурс «Лучшее произведение года» по всем жанрам литературы, в том числе и в номинации «Песенный жанр».

На республиканском празднике «День письменности», который ежегодно проходит в сентябре в одном из районных центров Беларуси, победителям конкурса вручаются сувенир-символ «Золотой Купидон», дипломы и денежные вознаграждения.

С участием местных властей организованы литературные конкурсы на областном и районном уровне. В этом отношении хотелось бы высказать особую благодарность руководителям Минской и Брестской областей.

Недавно мне довелось побывать на церемонии чествования победителей литературного конкурса Минской области. В столичной библиотеке имени Пушкина с участием руководства области четырём победителям в торжественной обстановке были вручены Дипломы, а также денежные вознаграждения. Кстати, они в три раза превышают размер премий победителям Республиканского конкурса. Вот пример заинтересованного отношения к писателям!

В Гомельской области проводится литературный конкурс имени Кириллы Туровского, в Витебской – имени Владимира Ко-роткевича, в Брестской – имени Владимира Колесника, в Могилёвской – имени Алексея Пысина, в Гродненской – имени Александра Дубко.

Хотелось бы немного остановиться на литературе для юного поколения.

Человек впервые соприкасается с книгой в детстве. Наверное, каждый помнит свою первую книгу, которую прочёл.

Белорусская литература в этом жанре дала немало классиков. Вспомните знакомые с детства имена – Алесь Якимович, Михась Лыньков, Янка Мавр. В детстве их книгами мы зачитывались.

Сегодня в жанре детской литературы активно работают Валентин Лукша, Микола Чернявский, Владимир Липский, Елена Масло, Геннадий Авласенко, Михаил Поздняков, Владимир Мазго, Анатолий Короленко, Галина и Сергей Трафимовы. Трудно не вспомнить литератора, который обошёл детскую тематику. Это правильно — дети самые благодарные читатели.

В отчётный период мы провели Пленум, посвящённый про-блемам развития детской и юношеской литературы. Председатель секции, известный поэт Валентин Лукша сделал содержательный доклад. Прозвучали интересные выступления в прениях. Был высказан ряд конкретных предложений, в том числе о необходимости быть ближе к самому юному читателю, поиску форм и методов привлечения ребят к литературе и помощи школе и т. д.

Поэтому мы не только издавали книги для детей. Постоянно выступали в школах, гимназиях, лицеях. Союз писателей Беларуси взял шефство над гимназией №7 города Минска, над детским домом-интернатом для детей с ограниченными физическими возможностями в городском посёлке Ивенец Воложинского района. Совсем недавно члены СПБ Раиса Боровикова и Леонид Подвойский передали Ивенецким детям самый современный широкоформатный телевизор, библиотеку белорусских писателей. Вы не представляете, какая радость была у детишек, сколько эмоций! Нам, в Союз писателей, они потом переслали свои картины, художественные поделки. Ну, что ж, духовное должно служить духу!

Говоря о детской литературе, нельзя обойти школу. Все эти годы мы постоянно налаживали сотрудничество с Министерством образования. В частности с нами стали согласовывать планы издания книг серии «Школьная библиотека». Участвуем мы в ряде конкурсов по белорусской литературе и языку, проводимых Министерством образования.

Бесспорная истина, что на уроках по гуманитарным предметам, и в первую очередь, по литературе, языку, истории, происходит духовное формирование личности. О недостаточном количестве часов, отведённых в школьной программе для изучения литературы, говорилось не раз. Затрагивали мы эту проблему и на прошлом съезде. Не можем обойти и на этот раз. Тем более даже в эту усеченную программу нет-нет да и влезет вредная тема.

Давайте посмотрим, чем заполняется даже это, запланированное время? Недавно мы познакомились с пособием «Сучасны літаратурны працэс: тэндэнцыі і праблемы развіцця». В аннотации пособия, которое вышло под грифом учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», говорится: «Внимание обращается на темы, включенные в программы курсовых и государственных экзаменов по истории белорусской литературы… Адресуется студентам-филологам университета, учителям и старшеклассникам».

Возьмите в руки это, с позволения сказать, пособие и Вы поразитесь «научными изысканиями». С точки зрения глубины анализа литературного процесса и объективности оценок, эта работа выглядит откровенной профанацией. Пособие отличается активным неприкрытым лоббированием интересов белорусской оппозиции, местной и зарубежной, пренебрежением в отношении к основным достижениям современных литераторов Беларуси.

Хотя издание датируется 2010 годом, при внимательном ознакомлении с его содержанием, создаётся впечатление, что оно написано в начале 90-х годов прошлого века, когда царила атмосфера агрессивного и тотального негативизма, смешения понятий, когда шла демонизация отечественной истории. Такое ощущение, будто авторами выполняется наказ бывшего лидера БНФ З.Позняка беспощадно вырубать то, что создано при социализме и в последние десятилетия нынешними литераторами, которые взвешенно смотрят на жизнь. Ощущается нескрываемое стремление записать в «классики» почти всех литераторов-эмигрантов, и тех, кого уже нет в живых, и тех, кто ныне подкармливается на радиостанции «Свобода».

В канву современного поэтического полотна авторы стара-тельно вписывают стихотворцев, чьи имена малоизвестны — в разной степени оппозиционно настроенных по отношению к обществу и власти, с весьма облегчённым творческим багажом.

Не скрывают авторы пособия исследовательского восторга, когда анализируют жанр поэмы на современном этапе её развития. О поэме (мягкий знак) «Ь» завсегдатая радиостанция «Свобода» С.Соколова-Воюша: «У якасці галоўнага «героя» аўтар выводзіць літару Мяккі Знак і ў сувязі з гэтым уздымае праблему «рэпрэсій» над мовай, – утверждают авторы пособия, − Вынікам знакамітай рэформы, паводле паэта, «асуджэнне на скон буржуайскага здрайцу-шпега» Мяккага Знака, стала страта беларускай роднай мовы, а з ёю і пазбаўленне самабытнасці і самаўсведамлення сябе як нацыі. Двухмоўныя (а дакладней – бязмоўныя) сённяшнія беларусы, якім «у гены ўеўся Сталін», асацыіруюцца ў С.Сокалава-Воюша з дзіўнай змяёй: «Людзі-волаты» (нат здаля). А галовы й мазгі пігмеяў, (ўсе яны спакваля / набываюць абрысы змеяў ‹...› Уцякаю, бягу – куды?) / дзе ні ткніся, паўсюдна «змеі»: / Як жахліва “сіпяць гарады, / Як пачварна вёскі нямеюць!»

И далее: «Пісьменнік не знаходзіць у сучасным падстаў для надзеі на рэабілітацыю Мяккага Знака, а значыць, і для духоўнага адраджэння народа». Вот так: няма «мяккага знака», няма і «духоўнага адраджэння народа» и так далее и тому подобное. Так и хочется напомнить слова: «Как далеки они от народа».

С непрерывным усердием в пособии навязываются заполити-зированные, наполненные злобой против нынешней Беларуси, против нашего народа «рифмовки» Законникова. Как можно обвинять белорусов, что они не ощущают себя народом, что они «маленькія людзі вялікай бяды», «загналі цвікі» в государственный язык, а «прадажныя ўнукі» не снят сны о Беларуси?! И авторы пособия при этом утверждают, что всё это «з’яўляецца адным з найбольш значным па сіле эмацыйнага ўплыву твораў».

Вот на такой, с позволения сказать, «патриотизм» нацеливают авторы пособия учителей, старшеклассников, студентов!

Всё это похоже на ситуацию в литературе 30-х годов, когда вульгарные критики насаждали в классики некоторых деятелей от литературы с их скромным десятком посредственных рассказиков и всячески оттеняли имена писателей, произведениями которых и ныне гордится наша литература.

И уж коль разговор зашёл о проблемах, то они, на наш взгляд, заключаются в следующем. Ежегодно филологические факультеты белорусских университетов выпускают, в среднем, по 100-120 дипломированных учителей-филологов. А теперь предположим, получив «идеологическую закалку» согласно упомянутого пособия, каждый из этих педагогов ежегодно начнёт выпускать в жизнь своих воспитанников, вложив в их сознание собственные навыки, полученное на филфаке мировоззрение, взгляд на литературу. А этому способствуют также учебники, где по-прежнему фигурирует имя того же Соколова-Воюша и ему подобных. (Кстати, как в учебнике для 3-го класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения в двух книгах. «Беларуская мова»). При такой схеме изучения родной белорусской литературы процесс «оболванивания» идёт по геометрической прогрессии. Не хочется проводить параллелей, но при таком положении дел разве не могут созревать зомбированные волонтёры для «цветных», «площадных», «дворовых», или каких-то других революций?..

Когда мы запросили пособие для более детального ознакомления, нам передали так же «Справку авторского коллектива».

Не могу не зачитать абзац «Озабоченность преподавателей кафедры белорусской литературы вызывает тот факт, что на изучение белорусской литературы (десять столетий!) с I по V курс отводится только 464 часа (!). Поэтому фактически на современный литературный процесс отводится минимальное количество этих часов (50). В связи с этим хотелось бы попросить руководство Союза писателей Беларуси посодействовать увеличению количества часов, отведённых на изучение белорусской литературы не только в ВУЗах, но и в об-щеобразовательных школах…»

Ну, что можно сказать на это?! Мы, конечно же, делаем всё возможное для укрепления позиций белорусского языка. Глава государства поддержал наш ряд предложений, в том числе о названии улиц населённых пунктов на белорусском языке. Я не случайно остановился на этом факте. Настоящая литература – сокровище нации. И здесь важно ещё – кто это сокровище охраняет, как им пользуется?

Появление подобных пособий вызывает не только недо-умение и горечь, но и наводит на мысль – а где же наша критика? Она что не видит происходящего? Следует отметить у «СПБ» прекрасные отношения с руководством министерства образования. Спасибо им за помощь и за советы. А вот некоторые сотрудники среднего звена и исполнители, увы…

Авторы «пособия» утверждают в справке: «Пособие полно-стью соответствует научным взглядам авторитетных критиков и литературоведов о современном литературном процессе, которые нашли отображение в академическом четырёхтомнике в пяти книгах «Истории белорусской литературы XX столетия». Неужели это так, уважаемые кандидаты, доктора, академики?!.

Уважаемые друзья! Нам кажется, уместно будет вспомнить, что несколько лет назад Институтом литературы Национальной академии наук по заказу Министерства информации Республики Беларуси был разработан проект под названием «Исследование необходимости издания собраний сочинений и избранных произведений классиков белорусской литературы и современных авторов с целью разработки на их основе программы выпуска социально значимой литературы с учетом потребностей общества, духовно-этической ценности произведений, с учетом государственной идеологии». Отчет подписан руководителем проекта, исполняющий обязанности заместителя директора Института литературы Голуб.

Уже по названию можно судить, что сей труд должен был стать едва ли не краеугольным камнем всей литературной политики страны. Ибо подготовлен, по выражению разработчиков, «с учетом государственной идеологии».

Однако ближайшее ознакомление с документом вызывало серьезные сомнения в том, что цели разработчиков действительно совпадают с политикой нашего государства в области литературы.

Разумеется, никто не станет оспаривать необходимости дальнейшего переиздания произведений Симеона Полоцкого, Фран-цишка Богушевича, Дунина-Марцинкевича, белорусских летописей и хроник и так далее.

Но когда дело доходит до современной литературы, одиозность позиции составителей проекта становилась очевидной. С удивительной настойчивостью разработчики навязали один-единственный принцип — чем в большей оппозиции к действующей власти находится писатель, тем больше внимания предлага-лось уделять его творчеству. Конечно, на почетное место выдвигалась «писательница» Наталья Арсеньева, которая лично выдавала подпольщиков оккупантам (известен случай, когда преданного Арсеньевой юного партизана фашисты облили бензином и сожгли заживо). Вспомнили даже Миколу Щеглова, который пописывал в годы войны пьески для фашистских театров.

Зато имена писателей с активной гражданской позицией, по причине того, что они покинули оппозиционный Союз, даже не упоминаются вовсе. Не потому ли, что авторы этого проекта, демонстративно оставшись в старом Союзе, не желают принимать государственную политику.

В принципе, мы не против членства, в каком Союзе им состоять — это их дело. Мы с уважением относимся к выбору писателя о том, в каком Союзе ему быть, но мы против попыток использовать свое членство в навязывании своих идей путем оскорблений и унижений членов другого Союза.

Мы знаем, что Институт языка и литературы немало делает теперь для многотомных переизданий классиков нашей литературы. Однако это не освобождает от других вопросов.

Иногда приходится думать, что отдельные научные сотрудники Института, находясь на государственной работе, являясь членами Союза белорусских писателей, активно проводят политику, далёкую от государственных интересов. Сомневаетесь?

Вот пример. К нам в Союз писателей Беларуси в последнее время поступали возмущенные заявления, в том числе коллективные. Некоторые из них вызваны оскорбительными выпадами сотрудницы Института языка и литературы Анны Кислициной. Эта, с позволения сказать, «навукоўца» дошла до того, что на Интернет-сайте публично оскорбила целую группу наших писателей, написав их фамилии в кавычках и с малой буквы: «шуглі», «слівы», «гусачэнкі», «касцючэнкі», «курылы», «федасеенкі». Эту «интернетглашатайку» не смутило даже то, что Владимир Константинович Федосеенко ей в отцы, если не в деды, годится. Он не только известный автор многих хороших книг, но и ветеран войны, участник партизанского движения на Беларуси, награжден боевыми орденами.

Можно легко понять возмущения нашего старшего товарища, перу которого принадлежат немало прекрасных произведений. Вот, что он по этой выходке пишет:

«Нядаўна выйшла кніжка пад назвай " З росных сцяжын", у якой змешчаны аўтабіяграфіі пісьменнікаў Беларусі. I вось у маі месяцы прыходзіць мне пісьмо са зваротным адрасам: "г. Мінск, Ганна Кісліцына". Я падумаў, што хтосьці віншуе мяне з Днём Перамогі.

Разарваў канверт, бачу — копія з Інтэрнэта. У ёй, як кажуць, разнесена ў пух і прах кніжка "3 росных сцяжын". Маўляў, сабралі біяграфіі розных жукоў і жаб. А дзе ж больш дастойныя "геніі", як Арлоў, Галубовіч, Глобус, Дранько-Майсюк? Змясцілі іх біяграфіі тут, яны б надалі пэўную значнасць гэтай кніжцы, а без іх — пустэча: толькі жукі і жабы там.

I да каго ж Кісліцына аднесла мяне, нейкага Федасеенку? Партызана. Дык чаму ж у двукоссі? Гэта значыць — несапраўдны?

Я заслужыў ордэны і медалі ў 16-17-гадовым узросце. I тады ж у 1943 годзе быў цяжка паранены, як кажуць, абліў крывёю сваю родную зямлю.

Няхай бы Кісліцына сказала хоць слова пра маю творчасць, толькі не агулам, а канкрэтна, неаправяргальна. А то ўчапілася за ўзнагароды. Так, я атрымаў з рук Прэзідэнта медаль Францыска Скарыны. Яна і гэтую ўзнагароду ахаяла!»

Пришлось директору Института языка и литературы извиняться перед ветераном войны, хорошим писателем за свою сотрудницу: «Як дэрэктар Інстытута, у якім зараз працуе Кісліцына, хачу адразу шчыра папрасіць прабачэння за такія недапушчальна некарэктныя выказванні ў адрас усіх пералічаных у матэрыяле аўтараў і асабіста Вас…» И далее: «Да Кісліцынай прыняты ўсе магчымыя ў рамках існуючага працоўнага заканадаўства меры адміністрацыйнага і маральнага ўздзеяння. Пасля заканчэння тэрміну дзеяння заключанага з ёю працоўнага кантракту будзе пастаўлена пытанне аб звальненні з працы ў Інстытуце мовы і літаратуры…»

Ну что ж, моральный облик «критикессы» не вызывает сомнений. Он неоспорим.

Поражает другое: после появления в Интернете хамской статьи под заголовком «Многа кліканых» и этих извинительных слов директора, Кислицина руководством Академии удостоена даль-нейшего обучения, теперь в докторантуре. Заметьте, за государственный счет, за полную заработную плату идёт выращивание доктора наук, в перспективе, наверное, членкора, а потом уже и академика, если будет такая опека.

Напрашивается вопрос, заданный когда-то Василием Ивановичем Чапаевым: «Как же это всё понимать, товарищи красные командиры?!.»

Не знаю, следует ли нам благодарить руководство Института языка и литературы за такое внимание к литературной критике?

Не потому ли даже главе государства не поступает информация о реальном положении дел в литературе. А ведь у нас появился ряд новых прекрасных писателей, немало книг вышли на международный уровень. Два писателя стали номинантами Нобелевской премии. Даже Шведская академия в лице руководителей нобелевского комитета, приглашая наших писателей участвовать в конкурсе, отметила высокий художественный уровень произведений. Да что премии. Самими лучшими наградами является интерес читателей к книге.

И ещё, невольно встаёт вопрос: не поэтому ли в наших учеб-ных заведениях учащимся, особенно 5-х – 10-х классов не предпо-лагаются сочинения на тему «Я и моя Родина Беларусь», «За что я люблю родную страну Беларусь», «Чтобы я сделал, если бы стал Президентом?», «Моя семья – часть моей Родины» и т.д.? Почему-то у молодых людей – учащихся образовательных учреждений звучат рассуждения о «рае» на западе, «где можно без экзаменов поступить в ВУЗ и даже получать евро из которых остаётся даже на пиво». Не потому ли такие понятия, как Родина, Патриотизм, Честь, ответственность перед ….. и семьёй, любовь к школе почти перестали культивироваться среди наших детей. А ведь ребята нуждаются в духовной поддержке, им только надо помочь осмысливать сегодняшнюю жизнь, не засорить их души грязным политиканством. И тогда их души будут наполнены душевным благородством. Вот что пишет юная поэтесса из Витебска:

«Витебск гордо стоит и листает страницы.

Дни и ночи летят словно птицы.

Мы едины с тобой, каждый житель – звено

Рвётся нить, если нету тебе одного».

Разве это не любовь к родному краю, к каждому человеку?!

Разве это не ответ тем некоторым заполитизированным учёным дядям и тётям и даже многим писателям в какой помощи нуждаются дети. Общество не желает иметь «ложных лауреатов», «ложных учёных», «ложных литераторов».

Победитель конкурса молодых поэтов в городе Бресте 13-летний учащийся Гродненского медицинского колледжа Кирилл Котов, словно издавая крик своей души, написал:

«Девяносто процентов кожи

в ожогах от лжи…

Я и не знал, что с этим

можно жить…»

Ложь в литературе и в жизни должна стать нашим врагом. Для этого надо некоторым нашим писателям перешагнуть через собственное «Я», быть самокритичными. И от этого мы станем еще крепче, сплоченнее, будем гордится успехом друг друга, смело называться «паплечнікамі».

Нам надо защищать нашу родную литературу, наших читателей, особенно детей, от попыток опаганить высокое предназначе-ние литературы, плюнуть в души людей. Вопрос стоит об издании книг негосударственных издательств. Когда берешь одну только книгу издателя Логвина, то сразу же хочется поискать литератур-ных критиков, посмотреть им в глаза. А вот что издает Логвинов:

«Люблю детей их можно гладить

по животам и по щекам,

а если кушаем ребёнка

то жир не капает на стол».

«большие половые губы

у бегемота и слона

поменьше губы у оленя

а меньше всех у воробья».

Или вот образец вопиющего кощунства:

«Идёт мужик дорогой жизни

за ним сереет ленинград (Ленинград – с малой буквы)

он съел жену и он свободен

и к новым свадьбам он готов».

На заседании Президиума Союза писателей Беларуси 30 сентября 2010 г. было принято решение обратиться в Министерство информации Республики Беларусь с просьбой лишить издательство «И. П. Логвинов» лицензии, поскольку оно на примере цитируемой пошлости компрометирует само понятие «литература» и всё национальное книгоиздание в целом.

Но если государственные ведомства беспомощны перед по-добным извращённым глумлением над человеческой психикой, моралью, то хотя бы критика возмутилась… Мы считаем своим долгом жестко реагировать на такие выходки отдельных претендентов. Нам говорят, что вот если СПБ будет обсуждать планы частных издательств, то их обвинят в цензуре. Полноте, господа! СПБ — общественная организация, членам которой далеко не безразлично, что детей и взрослых нашей страны пытаются поить окололитературным ядом. И если мы просим лишить лицензии частника, поставщика такого зелья, то просим государственные органы прислушаться ко мнению профессионалов.

Очевидно одно, новому составу Правления, Президиума, Секретариата необходимо проявить особое внимание к работе всех творческих секций – критики и литературоведения, поэзии, прозы, драматургии, детской литературы, публицистики. Надо активизировать их организационно-творческую работу, чтобы эта работа не сводилась только к выдвижению на литературные премии, да и рекомендации по приёму в Союз писателей.

Уважаемые участники съезда!

В конце 2010 – начале 2011 гг. в областных отделениях прошли отчётно-выборные собрания. Была проанализирована работа за пять последних лет. Поднимались наиболее острые проблемы творческого и организационного характера. К примеру, вот выдержка из протокола отчётно-выборного собрания Гомельского областного отделения: «На жаль, цяжка вырашаюцца пытанні з выданнем кніг у «Мастацкай літаратуры», дзе больш за дзесяць гадоў чакаюць выхаду рукапісы кніг Я.Калашнікава, Ю.Фатнева, А.Караленкі і іншых. Затое выдаюцца актыўна тыя, хто працуе ў выдавецтвах. Многія пісьменнікі, у тым ліку, не могут атрымаць ганарар за даўно рэалізаваныя кнігі за пяць і шэсць гадоў. Аднак з Мінска ў адрас абласнога кіраўніцтва паступаюць настойлівыя просьбы выкупіць «залежы» мінскіх «прабіўных» аўтараў, якія выдаюцца па некалькі разоў на год, па 15 кніг за пяцігодку»… Конец цитаты.

Скажу Вам честно, в Союз писателей Беларуси поступили и продолжают поступать письма, заявления по поводу того, что слишком уж обильно печатаются в литературных журналах сами сотрудники изданий. Это, естественно, затрудняет доступ к прессе другим литераторам. Особенно из периферии. И молодым авторам. В прошлые годы штатный сотрудник мог напечататься не более одного раза. А сейчас в нашем творческом объединении почти 600 человек… Не пора ли умерить пыл самоиздания, Издательства, литературные издания у нас государственные! А не приватизированные!.. И они должны служить всем талантам, а не счастливчикам из редакций. Надо больше внимания уделять молодым талантам.

И ещё о некоторых этических моментах нашей жизни…

Литературный труд – труд индивидуальный. Он требует большой душевной, эмоциональной энергии. Естественно, каждый дорожит его результатом – собственной книгой. Правда, эта «любовь» иногда переходит рамки приличия. Ещё книга не получила читательского признания, не заметила её литературная критика, а уже автор штурмует меня:

− Давайте премию!!! Такой книги ещё не было!.. Она только первого места достойна! Меня притесняют по национальному принципу! – и громко хлопает дверями, слагают свои обществен-ные полномочия.

Но не я же даю премии! Пускай тот же читатель оценивает, скажут слово коллеги, профессионалы-критики. Эрнест Хэмингуэй как-то сказал: «Любой писатель, который утратил чувство справедливости, должен бросить писать».

Хочется верить, что подобную практику «самовыдвижения» мы всё же искореним. Потому, что есть такие понятия как «душа» и «совесть», ни за какие деньги, ни каким блатом их не приобретёшь.

Большие, даже огромные возможности есть у наших кри-тиков. Мы ставим перед собой задачу создать такой институт литературной критики, который окажет мощнейшее влияние на дальнейшее развитие литературы в стране.

Нам нужна не хамская, не оскорбительная, не унижающая пи-сателя критика, а справедливая, направленная на созидание, позволяющая писателю увидеть недостатки в его произведении и побуждающая его к совершенствованию.

Я не думаю, что члены нашего Союза, даже те, кто считает, что «критика не женщина, ее любить не за что», воспримут наши утверждения нормально. Ну а тем, кто сомневается, напомню слова Ивана Крылова, вписанные в 1816 году в его произведение «Цветы»: «Таланты истины за критику не злятся: их повредить она не может красоты. Одни поддельные цветы дождя боятся».

Кто будет против сих утверждений?

Уважаемые участники съезда!

В прошедшие годы Союз писателей Беларуси значительное внимание в своей работе уделял работе с молодыми дарованиями. К сожалению, средний возраст всей организации составляет более 50 лет. Это объясняется тем, что большинство опытных писателей перешло к нам из Союза белорусских писателей. Задача состоит в том, чтобы использовать этот кладезь литературных знаний и талантов в работе с молодыми дарованиями. Этот вопрос мы неоднократно рассматривали на заседаниях Президиума. Конечно, определённая работа в этом направлении проводится. Так, Минское городское отделение организовало в 2009 году общегородской литературный конкурс, в котором приняло участие 208 юных литераторов. Эта же организация в 2010 году провела Международный литературный конкурс среди старшеклассников, посвящённый 65-летию Великой Победы. Приняли участие юные литераторы столицы, всей Беларуси, а также Литвы, Латвии, России, Украины. Всего участвовало 795 юных творцов. Отмечены наградами 64 конкурсанта. Определённую работу с молодыми проводят областные отделения. В Гомельском действует школа юного литератора. За эту работу взялась опытная поэтесса Нина Шклярова. Вышла из печати газета «Літаратурныя абсягі» − своеобразный вестник отделения. С целью пропаганды творчества писателей региона, в том числе и молодых, совет отделения инициировал выпуск литературных страниц в местных периодических изданиях. Осуществлён первый, отчётный, выпуск коллективного сборника «Натхненне. Вдохновение». Он вышел в конце 2007 года. Недавно на Президиуме мы приняли решение об утверждении десяти годо-вых стипендий молодым литераторам для осуществления их наиболее интересных литературных проектов. Однако, при всём этом, работа с молодыми требует качественно нового подхода. Ещё малоэффективный результат деятельности Совета по работе с молодыми литераторами. Год назад мы его преобразовали в секцию. Недостаточно внимания к молодым со стороны издательств. Нельзя допускать, чтобы молодой поэт, прозаик сдал рукопись в возрасте до 30 лет, а книгу получил к своему 60-летнему юбилею. Требуются более настойчивые усилия литературных изданий, особенно по привлечению молодёжи в наш Союз. Судя по биографическим справкам, в том же журнале «Маладосць» у нас немало талантливых молодых поэтов, прозаиков. У многих книги есть. А вот в нашем Союзе молодёжи ещё мало. Наши литературные журналы, особенно «Маладосць», должны смелее идти на риск и чаще публиковать молодых, пусть даже неизвестных авторов. Если хотите, литжурналы должны стать стартовыми площадками для молодых, выискивать среди них таланты.

В работе с творческой молодёжью необходимо более активно сотрудничать с местными органами власти, с Белорусским республиканским союзом молодёжи.

Союз писателей Беларуси все эти годы последовательно укреплял международное сотрудничество.

Традиционными стали обменные номера белорусского журнала «Нёман» и российского «Наш современник».

Состоялись деловые контакты руководства ОО «СПБ» с представителями писательских Союзов Кубы, Венесуэлы, Сербии, России, Казахстана, Киргизии, Болгарии, Турции, Сирии и др. В результате заключены соглашения о творческом сотрудничестве между ОО «СПБ» и союзами писателей этих стран. С участием издательства «Четыре четверти» (директор – Лилиана Анцух) мы начали осуществлять совместный книжный проект с писательской организацией Турции.

Принимали участие в международной творческой деятельности и наши областные отделения.

Гомельчане, начиная с 2006 года, ежегодно участвует в межрегиональном литературном празднике «На земле Бояна», в литературных праздниках, которые проводились в Брянской, Курской, Сумской областях Российской Федерации, в Черниговской области Украины. В свою очередь писатели России и Украины участвовали в культурных мероприятиях, которые проводились в Беларуси.

В Бресте, в Витебске и Минске регулярно проходят мероприятия, посвящённые пропаганде русской литературы, как классической, так и современной.

Наиболее значимое событие в нашей международной деятельности произошло в октябре 2009 года. В Минске, в здании Национальной библиотеки прошёл Учредительный съезд Союза писателей Союзного государства. Учредителями съезда стали Союз писателей Беларуси и Союза писателей России. Мы долго шли к этому знаменательному событию. Сама жизнь его подготовила, «выспеліла».

На съезде принят Устав новой Межгосударственной писательской организации, избраны руководящие органы – Президиум, Правление, Ревизионная комиссия, Сопредседатели.

Идею форума поддержали и приветствовали Президенты Республики Беларусь и Президент Российской Федерации, Постоянный комитет Союзного государства, Святейший Патриарх Кирилл, Митрополит Минский и Слуцкий Филарет.

Поздравления съезду направили Председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Борис Грызлов, Государственный секретарь Союзного государства Павел Бородин, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Геннадий Зюганов.

В адрес участников форума направили поздравления Союзы писателей Армении, Азербайджана, Казахстана, Молдовы, Египетский союз писателей и журналистов, Союз русскоязычных литераторов Австрии, Эстонское отделение Союза писателей России, писатели Юрий Бондарев и Валентин Распутин, Герой Советского Союза, подбивший 7 вражеских танков в бою на Прохоровском поле, Михаил Борисов и многие другие. Это еще одно подтверждение тому, что усилия писателей к укреплению творческих целей идут на пользу народов.

3-5 июня 2010 года представительная делегация Союза писателей Беларуси приняла участие в проведении Дней литературы и искусства «Нам дороги эти позабыть нельзя…». Мероприятие, посвящённое 65-летию Великой Победы, прошло на легендарной Курской земле. В Курске белорусские писатели участвовали также в работе выездного Пленума Союза писателей Союзного государства. Они встретились с тружениками Курской области, с вузовской молодёжью, рассказали о нашем государстве, о современной литературе Беларуси, передали жителям Курска библиотечку отечественных авторов.

Это хорошее начинание получило продолжение. В июне этого года в дни, когда широко отмечалось трагическое и одновременно героическое событие – 70-летие начала Великой Отечественной войны – в пограничном городе Бресте вновь встретились делегации писателей Беларуси и России, чтобы на очередном выездном Пленуме продемонстрировать духовное единство, верность подвигу братских народов, готовность давать решительный отпор перелицовщикам истории.

Участники Пленума имели возможность побывать в сельско-хозяйственном кооперативе «Остромечево», встретиться с тружениками села. До слёз тронуло наших гостей посещение мемориала «Брестская крепость – герой», запомнилась тёплая встреча с юно-шами, которые сегодня охраняют рубежи Родины.

Такие встречи не только полезны для укрепления взаимоотношений – они могут подсказать новые темы для будущих произ-ведений. Согласитесь, книг о жизни современного села, о жизни наших воинов ещё мало. Не случайно в этом году между Союзом писателей Беларуси, Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь, общественным объединением «Совет ветеранов пограничных войск» заключен договор о творческом сотрудничестве. Есть первые результаты. Редакционно-издательское учреждение «Літаратура і мастацтва» (директор Алесь Карлюкевич) совместно с сотрудниками Института погранслужбы выпустила книгу о героизме пограничников в первые дни войны.

Дорогие друзья! Трудно переоценить результаты усилий Союза писателей в решении вопросов коренного, я бы сказал, революционного изменения курса по развитию литературного процесса. Вы, конечно, согласитесь, что нынешний период литературной жизни в стране, настойчиво требует пересмотра отношения к самому понятию Литература, Писатель.

Мы с большим удовлетворением отмечаем, что при полной поддержке Администрации Президента Республики Беларусь и с непосредственным участием Министерства информации, совместно удалось начать процесс решения проблем, которые существенно влияли на развитие литературы. Мы уходим от оценки книги по красоте обложки, хотя и в дальнейшем будем приветствовать проведение конкурсов на лучшее художественное оформление. Но нельзя было под понятием «Лучшая книга» оценивать книгу по обложке. Сложилась такая ситуация, когда книгу некоторые издатели, да и не только стали рассматривать с его внешней стороны.

Даже на минуту трудно представить ситуацию, что мисс-красавицей называют 80-летнюю старушку, только потому, что она одета в красивую норковую шубу и даже в модный красивейший купальник. К сожалению, в последнее время часто оценивалась книга именно по такому принципу, т.е. по красоте оформления в радужной обложке или, скажем так, по «шубе».

Мы благодарны руководству страны, в том числе и Министерству информации, за меры, предпринимаемые по исключению практики выплат авторских гонораров с задержкой порой на три, пять и даже на семь лет. Спасибо государственным органам за меры, которые они предпринимают по исключению этого позорного явления. Надеемся, что сложившаяся практика предъявления требований к авторам, чьи книги готовятся к изданию, представлять издательству справки-подтверждения, что их книги будут выкуплены на 75–85 процентов от тиража так же будет пересмотрена. Трудно себе представить, чтобы, скажем, Максим Танк, Иван Шамякин, Василь Быков ходили по фирмам, заводам или бизнесменам, упрашивали их выдать справку о том, что после выхода в свет книги, они обязуются купить, скажем, пять или десять экземпляров. Иначе, как унижение писателя, опускание его достоинства, как говорится, ниже плинтуса, приведет к деградации литературы и литераторов.

Спасибо Вам, Александр Михайлович, спасибо Вам, Олег Витольдович и Лилия Станиславовна за понимание этой ситуации и принимаемые меры по отходу от этой позорной практики. Нам представляется, что выделенные государством средства для книгоиздания, должны обеспечивать и издание книги, и выплату гонорара, пусть даже в ущерб количеству датируемых книг. Согласитесь, нельзя сегодня писателей, или, как их назвал М. Горький, «инженеров человеческих душ», превращать в моральных попрошаек.

Друзья! Есть ещё одна очень серьёзная проблема. К сожале-нию очень мало наших писателей работает в Интернете, большинство не имеет своих сайтов. А ведь персональный сайт – это колоссальная возможность выразить свое мнение по тому или иному вопросу, познакомить читателя со своим произведением, выступить с критической заметкой, поспорить с оппонентом. Коллеги, вы должны понять, что Интернет, и наша работа в нем – важнейшее составляющая сегодняшнего образа жизни. Мы призываем каждого члена нашего Союза, не отставать от жизни и стать активным участником мировой паутины. Я думаю, будет правильно, если мы в 2012 году объявим конкурс на лучшее, наиболее активное участие в Интернете с хорошей премией и призом.

Уважаемые участники съезда!

В Уставе Союза писателей Беларуси записано, что наша общественная организация, вместе с другими целями, создана для защиты творческих прав, профессиональных и социальных интересов писателя, его чести, а так же содействия в обеспечении ему условий для практической реализации творческих замыслов.

Бесспорно, социальная поддержка писателя весьма необходима. Особенно теперь, когда литератор не самый обеспеченный человек. Годами он ждёт гонорары за изданные произведения. Бывает, и не дождётся писатель положенного вознаграждения. Поэтому, чтобы связать концы с концами идут «творцы высокого духа» работать сторожами, грузчиками, кондукторами на общественном транспорте, дворниками.

Есть среди писателей ветераны войны, инвалиды, одинокие, люди с очень низкими доходами. Чтобы поддержать их, руководство Союза писателей приняло решение помочь таким литераторам. Поддержали, благодаря спонсорской помощи. Многие из Вас эту поддержку ощутили.

Ветеран войны, бывший партизан Георгий Владимирович Шилович, получив такую помощь, позвонил нам:

− Я очень тронут таким подарком. Как это важно помнить о старших коллегах! То, что Вы сделали, поднимает настроение, жизненный тонус, что очень важно в пожилом возрасте!

Хочу озвучить ещё одно письмо. Пришло оно из Гомеля.

“Шчыры Вам дзякуй за матэрыяльную дапамогу, якую я атрымала акурат у дзень свайго нараджэння! Гэта было нечакана для меня і радасна. Бо жыву адна, адзінокая. Дзяцей няма… І мой, так званы сямейны бюджэт, папаўняецца толькі дзякуючы пенсіі. Такая увага з боку нашага Прэзідыума Саюза пісьменнікаў Беларусі, уразіла і натхніла. Прыемна і тое, што цяпер у Мінску маецца памяшканне, дзе праводзяцца пасяджэнні. Будзем спадзявацца, што да пісьменнікаў, як і раней, будуць у грамадстве адносіцца з пашанай і клопатам. Прыемна і тое, што заснаваны новы часопіс, дзе будзе магчымасць нам усім надрукавацца. Сёння дасылаю матэрыял: вершы і прозу. Спадзяюся, што мае творы будуць надрукаваны.

З пашанай, Ганна Мікалаеўна Атрошчанка”.

Поверьте, и нам, кто это сделал, очень радостно от того, что хотя бы так удалось помочь человеку, поддержать его в тяжёлое время. Еще до окончания текущего года мы сможем поддержать еще многих писателей.

Правлению, Президиуму, всему руководству, по нашему твёрдому убеждению, следует работать в таком направлении и после съезда. У нас на съезде присутствует один из спонсоров наших крупных проектов, в том числе материальной помощи писателям, он существенно помог и в проведении этого съезда, и в приобретении сувениров для участников. Мы выходим на осуществление новых значительных проектов в том числе социальных (жилье, стипендии молодым, съезду и так далее). Искренне благодарны руководству страны за поддержку наших устремлений. Еще повторюсь: Союз писателей Беларуси состоялся! Впереди трудная, но почетная работа.

Сегодня мы приветствуем руководителей всех общественных творческих организаций, со многими у нас подписаны соглашения о творческом сотрудничестве. Нет никаких сомнений, что сотрудничество писателей с музыкантами – это новые песни, с театральными работниками – новые спектакли, с кинематографистами – новые фильмы. Спасибо вам, дорогие наши поплечники, за эту творческую дружбу.

Мы благодарны редакциям газет и журналов за поддержку писателей. Хотелось бы, чтобы и наше родное Белорусское телевидение возобновило циклы передач о писателях о литературе. Прежнее руководство вопреки требованиям Президента Республики Беларусь по-хирургически беспощадно зарезало литературные передачи.

Уважаемые участники съезда!

Вместе с нашими соотечественниками нам сегодня приходится решать многие сложные задачи, поставленные самой жизнью. Совершенно другим стало положение писателя, отношение к нему со стороны общества. Современный человек стал думать иными категориями, чем думал вчера. Это важно осмыслить, взвешенно оценить. Но бесспорно одно – говорить о новых чертах общества нельзя, жить изолированно. Надо активно вторгаться в жизнь, находить в ней естественные закономерности. Урбанизация, появление новых страшных видов вооружения, экологические потрясения, резкая смена климата – это всё результат, деятельности человека. Поэтому крайне важно, чтобы писатель сказал своё весомое, взвешенное слово о том, что необходимо сделать для обустройства жизни в стране и даже на Земле. Не в пользу отдельных олигархических групп, а во благо всего Человечества. Талантливое слово может многое!

Разрешите пожелать, чтобы произведения белорусских писа-телей были созвучны с нашим временем, с мыслями и надеждами человека! Давайте будем помнить, что по преданию Евангельскому и общечеловеческой традиции, Слово рождённое силой человеческого духа и творческой мысли, способно преобразовать мир, а потому его чистоту нужно беречь, защищать…

Вот почему мы едины с народом, Беларусью и её Пре-зидентом Александром Григорьевичем Лукашенко. Благодарю!

Международная деятельность
Архив
ЯЭТвбазвЯвбСТб
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456